Литературен вестник, бр.26/2012, [Отворена литература 2 1/2]

Литературен вестник, бр. 20/ 2012 [Отворена литература 2]

Литературен вестник, бр.13. 2012 [Отворена литература 1]

Проектът „Отворена литература” цели да изследва начините за излизане на съвременната българска литература от стеснените рамки на публичната й значимост. Или как литературата може да бъде социално видима. Необходимостта от осъществяването на този проект е свързана с появата на разнообразни литературни формати през последните години, които се опитват да привлекат общественото внимание върху себе си: колективни четения, литературни флашмобове, литературни работилници, писателски семинари, поетически двубои, 12 и 24-часови четения, фестивали, телевизионни проекти върху културата на четенето и т.н. Стратегиите на „Отворена литература” са фокусирани върху социалното битие на литературата и възможностите за разширяване на нейните публики. Проектът е ориентиран към изследване на литературните политики, целящи формиране на нов тип литературни общности, на връзката с новите медии и променения социокултурен контекст. Проектът цели едновременно да изследва осъществените и съществуващи литературни практики в българското културно пространство от 2000 г. насам, както и да изпробва нови формати за популяризирането на съвременната поезия и проза.