Васил Тоновски


Име на литературния проект:

Поетическа лаборатория

(в рамките на уикенд за съвременно изкуство contempo labwww.contempo2010.blogspot.com)

Сайт на проекта: glashataqt.blogspot.com

●Автор: Васил Тоновски

●Концепция: Представяне на своего рода метод на творческо четене/писане със средствата на различни медии, онагледяващи поетичната деконструкция в словесния първообраз на принципа на колажа. “Онищостеният прочит” бе репрезентиран нагледно върху канонични текстове на руския поет Александър Пушкин посредством неголеми принтове върху картон. Завършеният нихилизъм на тази акция бе концептуализиран от кратко видео (Jihad & Peace, 00:00:41), в което авторът унищожава единственото копие от своята първа, ръчно изработена книга. Целта на тази демонстрация бе да затвори херменевтичния кръг на текстоговорящата стратегия до безмълвието на трансценденталното означаемо в образа/символ, респекивно своеобразния архитип на вече печатното копие – дебютна стихосбирка. Т.нар. Поетическа лаборатория бе съпътствана от импровизирана лекция върху три печатни грешки в изданието.

Организатор:  Васил Тоновски

Събитие: Още един начин да четем класиците или антиизкуство

21 ноември 2010, Варна; кафе-книжарница „Лавандула”, ул „Шишман” 15;


Артефакти от събитието :

Прилагам плаката и видеото.

С какво се отличава вашето събитие от останалите литературни събития, състояли се в периода 2000 -2010 година?

С поставянето на ясна граница между това, което обикновено наричаме литература/литературно събитие, и нейното/неговото изцяло друго в бинарна опозиция; от друга страна, в прекрачването и дори пълната дезориентация на тази граница и това тривиално разбиране за литература/литературно събитие.

Как новите технологии се включват и взаимодействат в представянето на литературата?

Както се казва, всичко накрая става литература, добра или лоша. Новите технологии не правят изключение и, накрая, самата литература, струва ми се, има нужда от технологии 🙂

Как функционират литературни общности и кръгове след 2000 г.?

Както са функционирали и преди тази сакрална дата, но със съпътстващото я затваряне и обобщение в тайното им счетоводство, белязано от нулите.

Марганализира ли се литературата в съвременния контекст?

Може би през последното десетилетие наистина са се маргинализирали определени жанрове, но не съм склонен да поддържам тезата, че това е така, защото се чете по-малко в сравнение с други времена; струва ми се ясно се казва от водещи изследователи –  маргинализира се определен тип четене/писане. Променен е преди всичко начинът на четене/писане, което не може да не води до определени последствия за литературата като такава.

Какви нови жанрове на публично представяне на литературата се създават в съвремието?

Определено се стресирах, когато, ровейки в голяма варненска книжарница, от високоговорителя се продъни глас, рекламиращ нова книга и още повече предстоящата среща на автора с неговите почитатели в еди колко си часа… И това не знам колко пъти.

Кои са трите най-добри литературни събития според Вас в периода 2000- 2010 г.?

Тук наистина ме затруднявате, доколкото разбирам в София се случват някакви Поетики на открито, което е глътка свеж въздух, но, като цяло, моите събития се отнасят до излизането на определени книги на български език, които не са една и две, но Одисей на Джеймс Джойс (прев. Иглика Василева) непременно е сред тях, на първо място.

Към какви сфери и публики трябва да се отваря литературата?

Хъм, “трябва” пишело на люспите на Змея, стига да посмеем да се доближим достатъчно близо, за да четем буквите от ризницата му. Нали всеки се е затворил в някаква броня, с която излиза пред своите публики:)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s