Владислав Христов

Име на литературния проект:

“ Оризови полета “ – фотография и хайку

Сайт на проекта:

http://www.psv.bg/orizovi_poleta/index.htm

Идея:

автор на идеята: Владислав Христов

концепция: Оризовите полета като символ на Изтока дават името на този проект, в който се съчетават хармонично словесната с графичната форма. Двата свята – светът на поезията и светът на фотографията – наглед съвсем различни, притежават една и съща черта: улавят и запечатват неповторимите моменти. Аранжирането на хайку с рисунка, известно като хайга, датира още от преди 400 години. Думата хайга в буквален превод означава „хайку рисунка”: „хай” – от хайку и „га” – картина. В традиционния вариант на хайга авторът на хайку добавя своя рисунка към текста. Днес, с навлизането на високите технологии, все повече творци заменят рисунките с фотографии. Именно с това проектът ,,Оризови полета” е уникален по рода си – избягва традицията и навлиза в зоната на експеримента. Трима от най-големите български фотографа – Димитрина Василева, Пламен Михайлов и Светослав Иванов – се изправят пред предизвикателството да съчетаят фотографиите си с хайку. Със своя индивидуален почерк и светоглед, те предлагат три различни гледни точки върху хайку текстовете на Владислав Христов. Резултатът е синтез от визия и текст, който няма да е пълен без участието на зрителя. 37-те творби, отговарящи на 37-те кадъра на фотографският филм.

Организатор(и): Владислав Христов, Сдружение „Фотографско Oбщество – Варна“

Събития:

● Представяне на проекта

● премиера: Артсалон Радио Варна,

● гостувания: вечер под патронажа на японското посолство ,,Молитва за Япония “ София,

V Международна хайку конференция Благоевград,

втори “Месец на фотографията” София.

Артефакти:

Репортаж от събитието

Отразяване в медии

С какво се отличава вашето събитие от останалите литературни събития, състояли се в периода 2000 -2010 година?

С това, че е първи път в страната ни фотографи съчетават творбите си с хайку.

Кои са трите най-добри литературни събития според Вас в периода 2000- 2010 г.?

● Флашмоб, 2009-2010

● СофияПоетики, 2008; 2010, 2011

● Безпризорните в неделя

Как новите технологии се включват и взаимодействат в представянето на литературата?

Помагайки й за визуализацията, а с това и за по-добрия ефект на възприемане.

В кои литературни събития сте участвали през периода 2000- 2010 г.?

● Флашмоб, 2010 г.

Как функционират литературни общности и кръгове след 2000 г.? Били ли сте част от някакви литературни групи?

Въпреки малкият брой участници, тези общности и кръгове съумяват да фунционират ефективно и пълнокръвно.
Бил съм част от Литературен клуб “Боян Пенев” – Шумен.

Маргинализира ли се литературата в съвременния контекст?

Високата литература се маргинализира, това е естесвена нейна съдба. Булеварната литература и четивата с ниска художествена стойност запазват константната си публика, която субсидира голяма част от книгоиздаването на подобна литература в страната ни.

Какви нови жанрове на публично представяне на литературата се създават в съвремието?

Флашмобове, литературни четения, литературни пърформанси. В споменатият период изброените жанрове намират все по-голяма популярност сред авторите и публиката.

Какво отличава литературата и литературните събития в периода 2000- 2010 г.?

През този период литературата направи много важни крачки към разширяване на публиката, най-вече в градски пространства, както и към нови колаборации с други изкуства – театър, музика, видео.

Какво е литературното събитие на бъдещето?

Литературен фестивал на открито, на който всеки участник ще може да напише текст на избран от него носител – човешко тяло, почва, небе, вода, огън и после свободно ще може да го унищожи без да замърсява природата.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s