Антоний Петров Димов

Име на литературния проект:

НАОКОЛО_ВСТРАНИ

Сайт на проекта:

http://penevb.hit.bg

Идея:

Литературната инсталация НАОКОЛО_ВСТРАНИ представя първата книга на Дана Белева и втората книга на Тони Теллалов в контекста на включването в класиката. Влизането сред авторите като смърт и съпоставянето на книгите сред фрагменти от родната литературна класика. Отвъд комиксовия вид на портретите на Пейо Яворов, Гео Милев, Елисавета Багряна, Димчо Дебелянов, Христо Ботев и Иван Вазов инсталацията припомня канонични текстове и налага нови книги и автори. Както пред ковчега, така и пред книгата и текста възприятието е  разколебано, между инерцията и рефлексията, между случването и неслучването, между инфантилната радост и скепсиса.

  • автор на идеята: Литературен клуб “Боян Пенев” към Шуменски Университет Епископ Константин Преславски: Красимир Вардиев, Антоний Петров Димов, Веселина – ВИВ Петрова, Полина Илиева, Стела Александрова, Йордан Вълков и други
  • концепция: Инсталацията НАОКОЛО_ВСТРАНИ е конструирана върху нишката на ироничното и интимно, сблъсъкът между своето и чуждото, между високото и ниското, между включването и изключването, между началото и края. Помежду толкова неща текстът поляга върху най-близкия ковчег, а авторът му напразно се търси сред комиксовите формати на портрeтите на Пейо Яворов, Гео Милев, Елисавета Багряна, Ботев и Вазов. Инсталацията може да бъде разчетена като пародийна панорама на литературната ни традиция и мястото ни в нея, в състава на опечалените.

Организатор(и):

Литературен клуб “Боян Пенев” към Шуменски Университет Епископ Константин Преславски
Събития [дата, място, участници, заглавие]:

време – зимно полугодие на 2002 година място – Североизточен планови регион, Школа по Изкуствата “Анастат Стоянов” гр. Шумен, участници –Тони Теллалов, Дана Белева, Красимир Вардиев, Антоний Петров Димов, Веселина – ВИВ Петрова, Полина Илиева, Стела Александрова, Йордан Вълков, заглавие – НАОКОЛО_ВСТРАНИ

[Виж за инсталацията “Интериор” на клуб “Боян Пенев“]

Артефакти [продукти материали, рефлексии, отзиви в медиите, снимков, аудио или видео материал] от събитието:

Няколко лексиконни снимки от скрина на прабабите и прядядовците ни…

This slideshow requires JavaScript.

С какво се отличава вашето събитие от останалите литературни събития, състояли се в периода 2000-2010 година?

С уникално художествено оформление на портретите на класиците, с отказ от видео заснемане, с отказ от мултимедийни ефекти, с липса на столове за морните литературни тела…

Как новите технологии се включват и взаимодействат в представянето на литературата?

– новите технологии се включват и взаимодействат в представянето на литературата в инсталацията Наоколо_встрани по аналогия с функцията на духовата музика в църковното ортодоксанло песнопение.

Как функционират литературни общности и кръгове след 2000 г.?

Преходът е от формални сдружения, съюзи, кръгове към неформални организации. По-висока степен на децентрализация, по-нерегламентирано общуване с по-вариативен и необвързващ характер. По-висока степен на ентропия и неустановеност във времето и пространството. Организираните интернет общности имат преимущество спрямо традиционните…

Марганализира ли се литературата в съвременния контекст?

Да, сведена е до ентъртеймънт и комерсия. Или е качена до там, ако предпочитете. Литературата все повече се вписва в нелитературни пространства – медийни и рекламни, социални и игрови. Освен това е и труднонаходима от съвременния човек, бил той четящ или не. Отделно образонанието като базис  на включване на литературата е обречено, с програми за преподаване, базирани на възрожденски и ранно новобългарски имена, ценности, митове и легенди…  Самият ни псевдосвободен пазар и особено книжния му дял е или крайно некомуникативен или пък свръхпрагматичен. Издава се всичко, рекламират се свръхкомерсии. Не се купува нищо или почти нищо. Литературата отстъпва значително на тоалетната хартия и вестника в културното осъществяване на човека.

Какви нови жанрове на публично представяне на литературата се създават в съвремието?

Очаквам основно развитие, свързано с презентациите и репрезентациите около интернет на литературните продукти, логично е да видим още по-голяма мултимедийност и интерактивност. Чакаме интернит да снесе новите жанрове и новите комуникации, при все, че той вече наложи форуми, социални мрежи, блогове и други. Въпросът е ще разпознаем ли литературата, когато я получим в този вид?

Кои са трите най-добри литературни събития според Вас в периода 2000- 2010 г.?

● Литернет функционира и е далеч от халтурата

● „Литературен вестник” оцеля при все кризата на печатните медии

● Министърът на културата продължава да няма нищо общо с литературата

Към какви сфери и публики трябва да се отваря литературата?

Всякякви, основно непрофесионални, нискокултурни, слабообразовани, неспециализирани, малоимотни, разноезикови, радикализирани, десоциализирани, фрагментаризирани, индивидуализирани, глобализирани или не.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s