Владимир Игнатов

Кои според Вас са трите най-ярки литературни събития в периода 2000- 2010?

Не съм сигурен дали мога да направя подобен подбор и степенуване. Твърде разнопосочни и многостранни са литературните явления по своя характер. Вероятно трябва да отмине още време, за да се даде точна преценка на събитията от периода.

Все пак искам да спомена факта, че песимистичните настроения и горчивите поплаци по края на литературознанието, а с него и на неговия предмет – литературата, – категорично се опровергаха: не са нито отмрели, нито пък са в упадък.

Какво отличава литературата и литературните събития в този период?

В края на XIX. век литературният живот бива обсъждан и регламентиран в т.нар. литературни салони край чинийките с вишнево сладко и чашите със студена вода. Сетне литературата се чете, представя и огласява, придава й се публичност из големите университетски аудитории. За да стигне до етап, в който се оттласква от традиционното, без да го заличава, и се приобщава към нещо друго, като лесно го утвърждава – приписването й на онтологичен виртуален статут. С този преход се акцентира върху друга, различна мрежа от референции и осмисляния, върху конструирането на нови рамки. Въпреки приемствеността с някои явления от предходни периоди, характерологично се оказва сближаването на литературни и извънлитературни пространства (реклама, пиар, Интернет). Сближаване, което още повече проблематизира понятия като литературност и художественост.

Какво е литературното събитие на бъдещето?

Трудно е да се каже. Не смея да предвиждам. Бързо се сменят тенденциите. През 30-те години Стефан Цвайг предлага интересна идея за отделните културно-исторически епохи, подчинени на едно вътрешно вълново движение, което ги разделя на „приливни” и „отливни”, на устремени напред и отстъпващи назад. Ако стесним периметъра и го отнесем към обекта на нашето внимание – литературата и събитието в нея, – то дано тази ритмичност се прекъсне и да предстои ново „приливно” време пряко неизбежното увличане по дребнотемието и сензацията.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s