Кристиян Енчев


Снимка: Владислав Христов

Кои според Вас са трите най-ярки литературни събития в периода 2000- 2010 г.?
„Зачитания”-та в салона на кино „Влайкова”, стихосбирката на Стефан Иванов „Списъци”, романът на Калин Терзийски „Алкохол” .

Какво отличава литературата и литературните събития в този период?
Размиването на границата в опозициите: автор-читател, артист-публика, тяхната отвореност като жанр, възможността много различни типове изкуство да взаимодействат с литературата и така да се случват събития, надхвърлящи тесни жанрови рамки.

Какво е литературното събитие на бъдещето?
Литературното събитие на бъдещето не може да бъде търсено извън контекста на характерни кристализации на културни нагласи и социални онтошения, в който контекст се формират „хоризонтите на очакването” му. Срещата на събитийния „кайрос” и историйната „съдба” би била от решаващо значение за ценностния знак на неговата обществена рецепция.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s