Лидия Кирилова

Кои според Вас са трите най-ярки литературни събития в периода 2000- 2010 г.?

Със сигурност едно от тях е фестивалът „София: поетики”, заради мащаба му и енергията, която произведе. „Зачитания”-та в кино Влайкова бяха много смислени, тематични и генериращи мултикултурна атмосфера, отново заради съчетаването между литература, музика, бяха концептуално изчистени. Третото нещо за мен е съвкупността от случването на отделни, „частни” (невинаги чисто) литературни инициативи: работилници, флаш-мобове, лаборатории, фестивали, които се завихрят в края на това десетилетие, самите те са важни събития  в перспектива.

Какво отличава литературата и литературните събития в този период?

Същността на самия период е най-важният фактор за характера на литературата и събитията, свързани с нея. Струва ми се, че все повече се четат кратки прозаични форми, издават се съответно все повече сборници с такива, както и много стихосбирки. Въобще актуалната неопределена „пост-пост ситуация” ражда интересни неща, съвместява различни изкуства, жанрове и форми. Това е един преходен (отново) период, както всеки един всъщност, изходът от който всички ще наблюдаваме с интерес.

Какво е литературното събитие на бъдещето?

Бъдещето ще покаже. Настоящето ми се струва достатъчно плодовито, за да роди наистина интересно и съществено такова.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s