Николай Аретов

В кои литературни събития сте участвали през периода 2000- 2010 г.?

Прескачам изкушението да се опитам да дефинирам що е то „литературно събитие”.
● Жури на наградата „Хеликон” 2008
● Опитах се да провокирам дискусия за критиката в „Литературен вестник” (2007). Прескачам други опити за иницииране на дискусии и полемики, т.к. те не са свързани с актуални литературни събития.
● Друг опит за събитие (с твърде скромен ефект) бе амбицията да провокирам разговор за съвременната българска литература за престъпления ( криминален роман) (2008).
● На последно място – опитът да се преосмисли мястото на Асен Христофоров в българската литература. Христофоров е автор от 50-те – 70-те години на ХХ в., но ми се иска да вярвам, че има отношение към литературата от първото десетилетие на ХХI в.

Кои са трите най-ярки събития в този период?

Авторите, за които по един или друг начин съм се изказвал и които заслужават да бъдат запомнени (това събитие ли е?) са Георги Господинов, Алек Попов, Чавдар Ценов (те всъщност са автори от 90-те), Милен Русков, Момчил Николов, ценя Елена Алексиева и др.
Добре организираните фестивали от типа на „Поетики”.

Били ли сте част от някакви литературни групи, кръгове общности – кои и кога?

Не, ако не се брои Сдружение Български писатели (със затихващи функции). Не страдам от това, въпреки че в някои случаи се самосъжалявам, че нямам подкрепа на някаква група. Когато съм в по-добра форма дори съм склонен да се гордея със своята „независимост”. В други случаи рационализма (или нещо подобно) надделява и проблематизира тази „независимост”.

Кои литературни практики смятате за ефективни при отварянето на литературата към нови публики и нови пространства?

● Ефективни (не казвам непременно „препоръчителни”) са, както и през целия ХХ в., а и по-рано, връзките с медиите, на първо място с телевизията, след това с масовите (нелитературните) вестници и списания.
● Други традиционни практики, които печелят публика, а понякога водят и до ценни резултати, са съчетаването с други изразни средства – филмови, сценични (бях впечатлен от едно представяне на книги на Тома Марков и Йордан Ефтимов в старата сграда на Сфумато, бившия музей на революционното движение, с помощта на Гугъл установявам, че е било през далечната 2001), музикални (смислените текстове за песни – извън сантименталните – са нещо рядко в българската култура).
● Несъмнено добри са перспективите пред всички форми на факшън. Правени са опити, но очаквам повече от пародийното преосмисляне или травестиране на стари и/или „изчерпени” жанрове, напр. производствен роман.
● От друга страна, привидно в противоречие с казаното по-горе, е насочването към специфично словесното. Както в музиката – има песни (т.е. съчетаване с поезия) или опера (т.е. сценично изкуство), а има и камерна музика или, да кажем – инструментален джаз, чиста музика.

Какво отличава литературата и литературните събития в периода 2000- 2010 г.?

Кратък живот и ограничена публика. Второто не е непременно недостатък, представата за общоприета („национална”) литература е ако не изживяна, то поне много силно разклатена.
Смяна на следваните образци и целенасочено търсене на път към нова / различна публика. (И двете не са непременно добри или лоши.)

Маргинализира ли се литературата?

Несъмнено. Мисля си, че литераторите трябва да преглътнем обидата си от това и (на групи и поединично) да се опитаме да реагираме.

Какво е литературното събитие на бъдещето?

Предполагам – замяната на традиционното разпространение на хартия.
Очаквам (надявам се) явления като графитите да се приближат до литературата (да почнат да се възприемат като литература). Същото вече е факт в някои блогове (напр. Мария Донева). Все повече кратки текстове с литературни качества се срещат във Фейсбук, а вероятно и на други места в мрежата. По-скептичен съм към т.н. SMS поезия.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s