Литература в действие

Литература в действие, българо-британски пътуващ фестивал, 1 – 6 октомври 2002 г.

 Искра Николова, “Литература в действие”, в: Литературен вестник, брой 33, 16.10.2002

Петър Чухов, “Пърформънсите ни”, в: Култура, брой 38, 25 октомври 2002

Литература в действие, българо-британски пътуващ фестивал, 20-26 октомври 2003 г.

“Литература в действие”, в: Култура, брой 30, 25 юли 2003

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s