Наоколо_встрани

Наоколо_встрани от Антоний Петров Димов:

Идея:

Литературната инсталация НАОКОЛО_ВСТРАНИ представя първата книга на Дана Белева и втората книга на Тони Теллалов в контекста на включването в класиката. Влизането сред авторите като смърт и съпоставянето на книгите сред фрагменти от родната литературна класика. Отвъд комиксовия вид на портретите на Пейо Яворов, Гео Милев, Елисавета Багряна, Димчо Дебелянов, Христо Ботев и Иван Вазов инсталацията припомня канонични текстове и налага нови книги и автори. Както пред ковчега, така и пред книгата и текста възприятието е  разколебано, между инерцията и рефлексията, между случването и неслучването, между инфантилната радост и скепсиса.

  • автор на идеята: Литературен клуб “Боян Пенев” към Шуменски Университет Епископ Константин Преславски: Красимир Вардиев, Антоний Петров Димов, Веселина – ВИВ Петрова, Полина Илиева, Стела Александрова, Йордан Вълков и други
  • концепция: Инсталацията НАОКОЛО_ВСТРАНИ е конструирана върху нишката на ироничното и интимно, сблъсъкът между своето и чуждото, между високото и ниското, между включването и изключването, между началото и края. Помежду толкова неща текстът поляга върху най-близкия ковчег, а авторът му напразно се търси сред комиксовите формати на портрeтите на Пейо Яворов, Гео Милев, Елисавета Багряна, Ботев и Вазов. Инсталацията може да бъде разчетена като пародийна панорама на литературната ни традиция и мястото ни в нея, в състава на опечалените.

Организатор(и):

Литературен клуб “Боян Пенев” към Шуменски Университет Епископ Константин Преславски
Събития [дата, място, участници, заглавие]:

време – зимно полугодие на 2002 година място – Североизточен планови регион, Школа по Изкуствата “Анастат Стоянов” гр. Шумен, участници –Тони Теллалов, Дана Белева, Красимир Вардиев, Антоний Петров Димов, Веселина – ВИВ Петрова, Полина Илиева, Стела Александрова, Йордан Вълков, заглавие – НАОКОЛО_ВСТРАНИ

[Виж за инсталацията “Интериор” на клуб “Боян Пенев“]

Артефакти [продукти материали, рефлексии, отзиви в медиите, снимков, аудио или видео материал] от събитието:

Няколко лексиконни снимки от скрина на прабабите и прядядовците ни…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s