Ab ovo

“Ab ovo”. От яйцето…

I акция на арт-група “Устата”

Време: 5.12.2003 г.

Място: Студентски дом

Финансиране: Студентски съвет

Концепция: Отначало: необходимостта литературата да се чуе, види и рекламира. Отначало: мълчaние, няма инсталация. Мастило, тел, канап, хартия, найлон. Текстове навсякъде – по пода, стените, облепени около колона, видео, което прожектира слово. В гнездото на словото трима човека, затворени в яйца, стоят неподвижно. Превърнати в експонати, вградени. В началото бе Словото. А нас ни няма.

Участници в яйцата: Мария Калинова, Тодор Младенов, Камелия Спасова

Идея: Емил Христов, Мария Калинова, Камелия Спасова

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s