Тодора Радева

В кои литературни събития сте участвали през периода 2000- 2010 г.?

Литература на тъмно в Склада с Тодор П. Тодоров ( текст ), Y_not и Yves_o ( музика и визия) – 2011 г.

София:  Поетики – 2010 г.

Литурне и Флашмоб – няколко пъти в периода 2006-2009 г.

● Аполония  2005,  Картография на тялото с Емануил Видински и Гологан

● Виена, Literatur im Herbst: Bulgaria – 2005 г.

Кои са трите най-ярки събития в този период?

Литература в действие, организирано от British Council.

Били ли сте част от някакви литературни групи, кръгове общности – кои и кога?

Не.

Кои литературни практики смятате за ефективни при отварянето на литературата към нови публики и нови пространства?

Всяко събитие може да е ефективно, ако е направено с вкус и мярка и успява да постави акцент върху текста.

Какво отличава литературата и литературните събития в периода 2000- 2010 г.?

● Излизането на улицата и търсенето на все по-атрактивни форми за представяне на литературата.

● Интернет – като нова среда, в която литературата търси своето място.

● Смяна на поколението, което означава смяна на езика, акцентите и посланията.

Маргинализира ли се литературата?

Според мен този въпрос не стои, особено след 2000 г. Отдавна в културата изобщо няма ясно обособени позиции.

Какво е литературното събитие на бъдещето?

За мен литературното събитие винаги е било и ще бъде срещата на читателя с текста (независимо дали тази среща се случва на хартия или на електронен четец). В този смисъл то е лично и затворено. Всички останали активности са просто реклама, забавление, провокация, които да предизвикат тази среща. За литературното събитие на бъдещето са нужни единствено добри текстове.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s