Яница Радева

1. В кои литературни събития сте участвали през периода 2000- 2010 г.?

Първото литературно събитие, в което участвах е Поетичната работилница след обявяването на наградите за млади поети от Националния конкурс „Веселен Ханчев” в Стара Загора през 2001 година. В сходна работилница участвах и на следващата година, когато спечелих първа награда и издаване на дебютна стихосбирка. През 2009 г. бях в журито на този конкурс и участвах в т.нар. „Писане от натура”, което беше организирано от общината на града по идея на Петър Чухов и се изразява в посещение на характерни места (четири обекта) и написване на стихотворение според ситуацията.

Следващото литературно събитие, което бързам да спомена е литературното четете, съчетало визия и музика при представянето на сборника „Фейсконтрол” (2005) в СУ „Св. Климент Охридски”

Важно събитие в моята творческа биография е участието ми в Семинара по творческо писане от 4 до 8 юни 2009 г. в Созопол, организиран от фондация „Елизабет Костова”, когато заниманията ми в проза в рамките на тези дни завърши с ценни творчески приятелства и литературни четения в Созопол и София.

“АДdicted” е 12-часовото четене на Дантевия „Ад”, състояло се на 13.02.2009 г. в ЯЙЦЕТО на СУ. Поезията, четена на “АДdicted”, беше публикувана в брой 3 на “Литературен вестник” за 2009 година, който се разпространяваше безплатно по време на четенето. Това събитие е сред най-зрелищните, в които съм участвала. Негов кръщелник е Петър Чухов, който спонтанно го предложи на една от работилниците в “Литературен вестник”, които сами по себе си са микроформатни събития. Тези работилници протичаха в приятелска атмосфера в редакцията на „Литературен вестник”, където чрез жребий всеки изтегля темата на своето бъдещо стихотворение. Спомням си, че за илюстрация на стихотворенията на участниците в четенето направих шаржове на някои от тях. Те също бяха публикувани във вестника.

През 2010 г. имаше поредица Флашмобове на територията на София – пред Университета, пред Националната библиотека, пред театър „Сфумато”. Идеята беше едновременно четене, за да напомним на минувачите за книгата.

През 2009 и 2010 г. участвах в оформилия се като традиционен Поетичени Никулден. Събитието се организира от Федя Филкова и е посветено на поета Николай Кънчев.

През 2010 г. участвах в лятна школа по творческо писане в НБУ. Тя има формата на семинар и също мога да я разглеждам като събитие и като съ-битие. Разказите на участниците в школата бяха публикувани в сп. „Следва” бр. 23, а заедно с останалите млади автори, направихме блог, чрез който да продължим виртуално общуването си, чрез публикации и отразяване на съвместни или индивидуални прояви. Бих искала да посоча няколко имена Александър Христов, Владимир Полеганов, Христо Бойкикев, които по мое мнение имат залог и талант да бъдат сред водещите имена в съвременната проза в близкото бъдеще.

2. Били ли сте част от някакви литературни групи, кръгове общности – кои и кога?

„Литуратурен вестник” – познанствата и общуванията, осъществени чрез него е общност от огромно личностно и творческо значение за мен.

Заедно с авторите от Школата по творческо писане в НБУ, водена от Емилия Дворянова, направихме през 2010 г. блог, чрез който да продължим виртуално общуването си, чрез публикации и отразяване на съвместни или индивидуални прояви. Самото общуване е форма на общност. Блогът беше наречен „Епифании”: http://welltampered.blogspot.com/, така че, ако тази „общност” би могла да носи име, то то би могло да се нарече така. Самата възможност за нейното съществуване и осъществяваното виртуално общуване в някаква степен отговаря и на последния въпрос от анкетата – за бъдещето. Много е вероятно общностите на бъдещето да бъдат и функционират посредством социалните мрежи. Не мога да кажа дали това е трагично или оптимистично, но със сигурност е част от функционалността на групи от нов вид.

3.Кои литературни практики смятате за ефективни при отварянето на литературата към нови публики и нови пространства?

Съчетание между звук, слово, образ, движение (танц). Това налага съвместна работа на творци от различни области.

4. Какво отличава литературата и литературните събития в периода 2000- 2010 г.?

От строгостта на мястото (зала) към отваряне на литературното събитие към други терени – не строго обособени например открити сцени, симулирани терени, четения пред библиотеки или сгради с културно значение. Освен това през последните няколко години все по-ясно се наблюдава тенденцията на съвместяването на литература-музика, което обогатява безспорно изразителността на литературния акт – четенето. А също така и литература-образ, бил той филмов или фотографии.

5. Какво е литературното събитие на бъдещето?

Безспорно бъдещето е в хетерогенността, тоест чрез все повече разнообразни форми на израз, а също и чрез все по-широко навлизане на Интернет, което може да направи от едно локално събитие, част от международно такова.

Тук може да прочетете повече от Яница Радева за различни литературни събития в онлайн изданието “Мастило”:

Лятна школа по творческо писане 2011

Литературен вестник на 20

ПОЕТИЧЕН НИКУЛДЕН 2010

ПОЕТИЧЕН НИКУЛДЕН

“София-поетики” се отлага

Лятно издание на “София: поетики”

Спектакъл по стихосбирката на Мария Калинова „Подножието на вечерята”

“Грация и гравитация” отново

Записки от 12-часовото четене на Дантевия „Ад”

“АД” на Данте: поезия и музика

В Парти центъра на 4-ти км: поезия, музика, театър

ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ. Трета среща

“Време за четене” с Марица Колчева и Стефан Иванов

Грация и гравитация: втора среща

В астрономическата обсерватория: Грацията и гравитацията

Покана за ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ

Кръгла маса посветена на Георги Рупчев

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s